Info betreffende Senioren werkgroep.

 

De werkgroep Senioren vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De samenstelling:

H. Franz (voorzitter), Bewonersraad
C. Schendel – Bewonersraad, contactpersoon: 06-53414691
D.Hodiamont, _ GGD
T.Somers, - de Zonnebloem
Zr. A. Morsink – de Eik
M. Voncken, - Weller
Y. Meyer, - Meander
 I. Neven, - Alcander

 

Wat stond dit jaar op de agenda:

Ouderencentrum “de Eik”

De huidige activiteiten zijn
Open tafel – gezamenlijk dineren in “de Eik”
Kienen, Boetseren, Handwerken, Kaarten, Yoga.

Diabetes vereniging. Jacques van de Bogaard is vrijwilliger bij de diabetesvereniging en heeft zelf ook diabetes. Hij geeft voorlichting, cursussen en prikacties. Dit gaat in samenwerking met andere organisaties als Meandergroep en de Zonnebloem.

de Zonnebloem, afd. Eikenderveld.
De zonnebloem organiseert veel activiteiten voor de leden in onze wijk.
Paasmiddag, Kerstviering 19 december.
Project ouderen en de basisschool. Pannenkoeken actie project ’tefaltje dekje actie’ op de nationale pannenkoekendag (3 april). Kinderen van groep 5 en 6 (28 kinderen) hebben op 3 april pannenkoeken gebakken voor de senioren in de wijk.

Alcander.
Als er hulpvragen bij Alcander binnenkomen wordt gekeken hoe hierop ingespeeld kan worden. Op twee momenten krijgen ouderen een brief met het aanbod van Alcander (op leeftijd 68 en 75 jaar) om eens op bezoek te komen.

Meander.
Meander gaat werken met zelfsturende teams in de wijk.
Gaat ook spreekuur houden.

GGD
Organiseert samen met de andere partijen activiteiten welke vooral met gezondheid te maken hebben.

Bewonersraad
Wijkfeest
Uitreiking Seniorenclip.
Huifkarrentocht
Reanimatiecursus ( GGD )
Seniorenclip en Informatieboekje

Activiteiten 2010 /  Enquete senioren

 Volgend jaar, woensdag 26 mei, wordt er voor de senioren een gezellige middag georganiseerd in Motel van der Valk. Wij verwachten zeker 150 deelnemers.

Tijdens de huifkarrentocht hebben 55 mensen een enquêteformulier ingevul

Uit de enquete kwamen 3 onderwerpen sterk naar voren, namelijk:

- WMO (24x) (wet voor zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen   en mee kunnen doen in de samenleving)
- Valpreventie ( 15x)
- Vetarm en gezond koken (15x)

Gekeken wordt hoe deze in 2010 in een activiteit vormgegeven kunnen worden.